Τι είναι ή τι θα έπρεπε να είναι μια Συλλογική Σύμβαση?