ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας στον Επισιτισμό

1418
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων

Πατήστε για να δείτε ολόκληρη τη σύμβαση μετά την διαιτητική απόφαση εδώ