Τουρισμός: το νέο μοντέλο αναπτυξης

Κώστας Βουρεκάς πηγή: http://prin.gr/?p=21654 Η μεγέθυνση του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα  Ο τουρισμός θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και η σημασία του αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για το 2017,...